CV (kort)


Holger Koefoed (f. 1945)

1.amanuensis ved  Kunsthøyskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst/Kunstfag

Fagområde: kunsthistorie og teori

 

Jeg er kunsthistoriker (mag.art) utdannet ved Universitetet i Oslo (med støttefag: filosofi og klassikkarkeologi). Har skrevet en rekke bøker om norsk og nordisk kunst.

Har en bred yrkeserfaring innen kunstformidling, men har vært ansatt ved Nasjonalgalleriet (fra 1978 – 1998) og Museet for samtidskunst (1991-92) i før jeg kom til KHiO i 1998.  Arbeider i grenseområdet design, kunsthåndverk og kunst.

 

Jeg haravsluttet et forsknings prosjekt, et tverrfaglig prosjekt (med papirkonservator Kari Greve, Nasjonalmuseet), på Lars Hertervigs sene kunst på papir 1868-1902. Mitt bidrag har særlig vært rettet mot hans tilknytning til kvekerbevegelsens pietistiske tro. Utstillingen og katalogen: Fragmenter: Lars Hertervigs sene kunst på papir 1868 – 1902, har vært vist på Rogaland og Bergen kunstmuseum samt Nasjonalmuseet 2005/06. 

De årene som jeg har igjen på KHiO, har jeg tenkt å konsentrere med om de materialbaserte fagene og problematikk rundt materialitet, verksted, medium og kunstens mange bruksdimensjoner. Jeg er for å være tilknyttet en høgskole som har et bredt tilbud til studentene der nettopp ikke den materielle kulturs uttrykk er utradert.  Referanserammene er selvsagt det som skjer på de forskjellige kunstscenene dvs: design, kunsthåndverk, kunst i offentlig rom og kunst i det utvidete felt.

 

I regi av KHiO har jeg redigert to fagboøker:
Kunstene og det mediespesifikke, (Pax 2005) og Knut A. Bull: Ny diskurs for kunsthåndverket. (Pax 2007)

 

 

 

 

 


Holger Koefoed (b. 1945)

Associate professor at the
National Academy of the Arts, Oslo  in the Faculty of Visual Arts/Arts and crafts / Dept. of Humanities

 

Arthistorian with degree from the University of Oslo.
Has written books on different themes from Norwegian and Nordic history of art. He has also worked at the Norwegian National Gallery and the National Museum of Contemporary Art.

 
 
 
 

 

Reklamer

%d bloggere like this: