CV

holger-koefoed-3 

CURRICULUM VITAE for HOLGER KOEFOED                        ajuor : febr 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Født 10.09 1945. Jeg er gift og har to voksne barn.   Min kompetanse ligger innen fagområdet kunsthistorie og design på 1800- og 1900-tallet. Spisskompetansen ligger innen området norsk og europeisk 1800-  og 1900-talls kunst. 

Siste prosjekter: Lars Hertervig. – Stillhet og lys Hertervigs kunst og kvekernes lysmystiske tradisjon. Labyrinth press, Oslo 2008.

 Kurerte sammen med Einar Økland, Jubileumsutstillin for Th. Kittelsen på Lauvlia, Sigdal, 2007 og
medkurator på utstillingen: Lars Hertervig Fragmenter – Kunst på papir 1868-1902 vist i Stavanger- og Bergen kunstmuseum og Nasjonalmuseet i Oslo 2005-06.
   UTDANNELSE 

1972      Magistergrad i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo på avhandlingen Isolasjon og frigjøring. Lars Hertervigs kunstneriske skapen sett lys av hans sosiale situasjon  og med støttefagene: Filosofi (2,4) og Klassisk arkeologi (2,0).  (forberedende prøve i filosofi og latin)                                                                                                 

Annet: Opponent ved kunsthistorisk doktorgrad på Universitstet i Göteborg.Hovedoppnent i forbindelse med Irja Bergströms doktorgradsdisputas i kunsthistorie ved Universitetet i Göteborg med avhandlingen “Ester Henning. Konstnärinna på hospital”. Gøteborg 1989. (Opponentinnlegget (del I) ble trykt i El Ixir, Billedterapeutenes tidsskrift 1990 nr. 1) 

Komitemedlem for utdeling av dr. art. stipend i kunsthistorie for UiTø. 2001. Sensor i kunsthistorie,
hovedfag:  UiB 1988 og UiO 1995, 1999 – 2005. HiO
hovedfag estetisk linje 1997.
 Sensor i kunsthistorie UiO. MA 2007-08 KHiO/SHKS, grunnenhet 1996-2006. Faglige bedømmelseskomiteer i forb. med ansettelser/opprykk bl.a. på SLFO, Distriktshøyskolen Bø i Telemark, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet amanuensisstilling kunsthistorie UiO, KHiO – BA-studieleder 2006. 

YRKESMESSIG PRAKSIS 1998-        1. amanuensis og leder for fagområdet historie og teori (Humaniora) ved KHiO Fakultet for visuell kunst/ Kunstfag. 

1992-98    1. amanuensis og leder for Nasjonalgalleriets undervisningsavdeling.        

 991-92    1.amanuensis og leder for Museet for samtidskunsts formidlings- og vandreutstillingsavdeling, samt Riksutstillinger. 1

979- 91   Leder for Nasjonalgalleriets undervisningsavdeling, 1. amanuensis  fra 1987. 1

978-79    Forlagsredaktør i Tanum-Norli forlag med ansvar for deres kunstbøker. 1974-77   

Programsekretær i NRK: Arbeidet som redaktør for fjernsynets kulturmagasin PAN, med ansvar for billedkunst. 1973-74    

Vikarierende konservator ved Nasjonalgalleriets maleriavdeling. Foruten  det daglige ledelsen av avdelingen, samarbeidet jeg med Riksgalleriet om utstillingen Norsk malerkunst fra 1800-årene. 

1972-73     Intendant for Norsk Billedhoggerforenings skulpturkontor. Arbeidet besto                  av å lede informasjonsvirksomheten, lage utstillinger og bygge opp et arkiv over alle norske skulptører. Jeg arrangerte flere utstillinger med norsk skulptur. 
Under studietiden: 1971      Museumsassistent på Nasjonalgalleriets Kobberstikk- og  håndtegningsamling, der jeg bl.a. hadde ansvaret for utstillingen Nikolai Astrup – Fargegrafikk.      1969      Fast omviser ved Høvikodden kunstsenter.  Museumsassistent på Vigeland-museet. 

VITENSKAPELIG PRODUKSJON 
1.  Nikolai Astrup – Fargegrafikk. Katalog til Nasjonalgalleriets utstilling 1971. 
2.  Isolasjon og frigjøring. Lars Hertervigs kunstneriske skapen sett i lys av hans sosiale situasjon. Magistergrad i Kunsthistorie, Oslo 1972. 
3.  Lars Hertervig, Sykdom og produksjon i årene 1856-58. Kunst og Kultur 1974 hefte 1 s. 1-24 og hefte 2 s. 68-82. 
4.  Nikolai Astrup: Little known master of the monotype. Print Review nr. 3 1974 s. 18, i forbindelse med en utstilling i Pratt Graphic Center, New York. 
5. Samling Halvdan Hafsten – Åtte norske kunstnere fra mellomkrigsgenerasjonen. Katalog til Bergen Billedgalleris og Riksgalleriets utstilling, Oslo 1975. 
6.  Lars Hertervig. Lysets maler. Oslo 1984 (2. opplag 1985, 3. opplag 1992). 
7.  Makt og avmakt. Ola Enstads “Borgerskapets diskrete sjarm”. Kunst og Kultur 1985 nr. 3 s. 153-55. 
8.  Medarbeider i Norsk Biografisk Leksikon (Oscar Wergeland) og Norsk Kunstnerleksikon bind 1 -4 (med artikler i alle bind bl.a. om Reidar Aulie, Lars Hertervig og Frans Widerberg). 

9.   Eros i norsk kunst 1880-1980-årene. Oslo 1986. (Deler av denne boken ble sensurert og  forutsetter videre forskning. Temaet var for tabubelagt i 1986). 
10. Christian Krohg Tidens billede, Christian Krohg. Kampen for tilværelsen 3. Utgave (som jeg også var redaktør for sammen med O. Thue), Oslo 1989 s. 6 – 16. 
11. Nordens første kunstnermøte. Konstnärs- och ritlärare-møtet i Göteborg 14-16 juni 1869. Kunst og Kultur 1989 nr. 2 s. 83-93. 
12.  Arne Bendik Sjur, goddag… Artikkel (sammen med Laima Petruviciute) i Kunstårbok 93/94, Oslo 1993 s. 50 – 62. 
13. Det er ikke Naturen selv man maler eller kan male, men vore Følelser. Kulturlandskap og kunstens landskap. I Norveg. Tidsskrift for etnologi og folkloristikk. (Tema: Landskap), Oslo 1993 nr. 1 s. 53 – 63. 
14.  Det lyse mørket og det mørke lys: Paradokser i den norske i naturoppfatningen. Culture and environment – interdisciplinary approaches .      Universitet i Oslo 1993 s. 79 – 97. 
15. «Der ligger et land mot den evige sne…» Vintermotiver i norsk romantikk. I katalogen til Vinterolympiaden på Lillehammers  offisielle utstilling Vinterland, 1994 s. 21 – 29. 
16. Edvard Munch: Syk pike (Studie. Det syke barn). Ved ekspresjonismens fødsel. (manus 1996). Skrevet til et planlagt nordisk bokprosjekt med prof. Sven Sandström som redaktør. Ikke publisert) 
17. I Lars Hertervigs sykdomsbilde. Paletten nr. 4 1996 s. 67 – 72. 
18. Biledkunstneren Halvdan Ljøsne, i samtale med Holger Koefoed. Labyrinth Press, Oslo 1998. 
19. Th. Kittelsen. Kjente og ukjente sider ved kunstneren (sammen med Einar Økland). J.M. Stenersens forlag, Oslo 1999.  
20. Norsk biografisk leksikon. (Ny utgave) Artikler om bl.a.: August Cappelen, Lars Hertervig, Karen Holtsmark. Oslo 1999, 2000 og 2001. 
21. Det kravfulle og det sanselige forenet. Om Iver Jåks erotiske motiver. I Ofelas – Iver Jåks – Veiviseren. Festskrift til Iver Jåks 70-årsdag, Univsitetet i Tromsø 2002.  
22. Malerisamlingen på Bogstad gård. Peder Ankers 1700-talls Bogstad stiftelse 2003 

23. Samtidskunst i leire. Norsk keramikk rudt et årtusenskifte/Clay Based Art in Norway. Publikasjon i forbindelse med KHiO/SHKS Institutt for keramisk kunsts symposion OICS 2003. (Nettpublikasjon: www.oics.no og CD-rom) 
24. Naturbyen Oslo. I Delutredning III Om Oslos særegne karakter og urbane kvaliteter. Vedlegg til kommuneplan for byutvikling og bevaring indre Oslo. S. 119- 135. Oslo, nov. 2002 
 
 

25. Lars Hertervigs sene kunst på papir 1868-1902: Tverrfaglig forskningsprosjekt med papirkonservator Kari Greve, Nasjonalgalleriet. Prosjektet ender i en bok/katalog og utstilling i Nasjonalgalleriet, Bergen Kunstmuseum og Rogaland kunstmuseum i 2005-06.Sammen med Kari Greve, Inger Renberg: Lars Hertervig. Fragmenter. Arbeider på papir 1869-1902. Oslo 2005: (Eget bidrag: s. 37-85 og s. 159-163) 

 

26. (Red. fagbok for KHiO): Kunsten og det mediespesifikke. Academic publishing Oslo 2005 

27. Sammen med Ståle Finke og med bidrag fra Jon Fosse: Håvard Vikhagen Malerier Oslo 2005    ) 

28. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 2005, Oslo 2006. Artikkel: Vår tids kunst i verneverdige bygg. Erfaringer fra utsmykkingen av Domus Academica. S. 19-26. 
29. KHiOs årbok 2006 (P. Butenschøn red.): Artikkel: Makt og avmakt. Møtet mellom A.L. Kielland og Lars Hertervig. S. 207-221. 30. Utsmykkingfondet for offentlige bygg 2005, Oslo 2006.Artikkel: Vår tids kunst i verneverdige bygg. Erfaringer fra utsmykking av Domus Academica s. 19-26. 
30. Redaktør for: Knut Astrup Bull Ny diskurs for kunsthåndverket Pax 2007 med etterord av H. Koefoed
31. Lars Hertervig – Stillhet og lys. Hertervigs kunst og kvekernes lysmystiske tradisjon. Oslo (Labyrinth press) 2008
  
 
ANDRE  PUBLIKASJONER  
Bøker: I bokserien: Kunstgleder (Tanum-Norli):Arne Bendik Sjur – Tegninger, Oslo 1979.Ridley Borchgrevink – Dyretegninger, Oslo 1978.Borghild Rud – Tegninger fra vår hverdag, Oslo 1978.Kai Fjell – Tegninger, Oslo 1978. Odd Hilt. Bilder gjennom 50-år, Oslo 1982. J.M.Hansen-Krone Tegninger 1885-86, Bergen 1986. Malernes Oslo, Oslo 1988. I Lars Hertervig skog, Oslo 1991 (Gyldendals serie: Kunstbøker for barn og ungdom).   Ørnulf Opdahl, Oslo 1994 og ny, utvidet utgave 2004. Bjørn Carlsen, Undring over tingenes tilstand, Oslo 1995. Jakob Weidemann Portrett i ord. Labyrinth press,1998. Billedkunstneren Halfdan Ljøsne. Labyrinth press, Oslo 1998.  Arne Åse – KHiO publikasjonsserie planlagt 2003. (manus) Torbjørn Kvasbø – KHiOs publikasjonsserie planlagt 2003. (manus) 
Skolerettede fagbøker:  
Modernismen i kunsthistorien. Oslo 1998. For videregående skole  VK 2 – Tegning, form og farge og Kunst og kulturhistorie.  Boken tar opp billedkunst og arkitektur, kunsthåndverk og industridesign i perioden 1870 – 1990-årene. (For forlaget Yrkesopplæring ans/Gyldendal, 1998, nytt opplag 2004) 
Tidens øye. Norsk malerkunst (sammen med Øivind Storm Bjerke). J.M. Stenersens forlag, Oslo 2001 ( En bok om norsk malerkunst tilrettelagt for skolen og et bredt publikum).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Medforfatter i:Norske Mesterverk i Nasjonalgalleriet, Oslo 1981 (om Lars Hertervig, Erling Enger, Bjarne Ness, Reidar Aulie og Arne Ekeland). Norske Klassikere, Oslo 1985 (Artikkelen om H. Egedius og billedredaktør for hele verket). Norsk landskap  (med Robert Meyer )Forord om fire landskapsfotografer.  Oslo 1988. Momenter til en dypere naturvernforståelse, Oslo 1989 Artikkel omNordisk naturfølelse og norsk landskapsmaleri  s. 58 – 73. 

Norge ad notam, Oslo 1992. Artikkel om Norsk billedkunst fra nasjonalstatens fremvekst til våre dager s s. 181 – 193. Lystens kokebok. (sammen med Lars Barmen, foto Johs Bøe), Ascehoug, Oslo 1998.  Blått sug. (Helge Torvund om Lars Hertervig) Biografi-delen, Stavanger 2002.  Oslo plan og bygg: Delutredning III Om Oslos særegne karakter og urbane kvaliteter, Naturbyen Oslo s. 119 – 135, Oslo 2003  Lysten og hemmeligheten. En bok om grafisk kunst (G.Guttormsgaard red.) Oslo 2004. Redaktør for bl.a. :De praktisk-estetiske fag i skolen, Oslo 1979. Norske grafikere i dag, Oslo 1979. Norsk maleri 70-tallet, Oslo 1980. Dessuten har jeg sittet i redaksjonskomiteen for NKKM og Statens Filmsentrals serie Norsk kunst fra reformasjonen og frem til i dag (28 hefter), 1984-88. Christian Krohg Kampen for tilværelsen (red. sammen med Oscar Thue), 3. Utgave Oslo 1989. 

Redaktør for Gyldendals serie Barnas kunstbøker 1990-96. Som redaktør og medforfatter Møter med Th. Kittelsen, Oslo 1995. Forfatter av I Lars Hertervigs skog, Oslo 1991, som var en del av serien. Medforfatter: Brumboken 94 (Tor Åge Bringsverd red.) Illustrasjonene til Ernest H. Shepard, s. 50 – 56, Oslo 1994. Aschehougs historieverk Spor i tid (1995-1997) forfatter og billedredaktør for billedoppslagene. Artikler :Fra 1972 har jeg skrevet artikler om kunst i flere publikasjoner bl.a.: A-magasinet, Kunst og Kultur, Billedkunstneren, Estrad, F-15 kontakt, Kunst, Kunsten i dag, Kunst og antikviteter, Kulturguiden (1983) og The Norseman. Jeg har presentert Nasjonalgalleriets samlinger i faste spalter i Sparebankbladet 1983-85, Vi ser på kunst 1984-85, Bysiden i Aftenposten 1986, St. Hallvard 1996 – 2002 og Byminner 1997, Serie om stilhistorie fra Renessanse til Pluralisme (16 stk) i Bonytt 2001-2002, Materialbasert kunst. Intervju med Tony Cragg, Kunsthåndverk hefte 3, Oslo 2003: Minneord om Nils Aas, Billedkunstneren, nr.  2004. Kunsthåndverk hefte 2, Oslo 2005: Et bord av Åsmund Færavaag. Bokanmeldelser bl.a. i : Aftenposten, Kritikkjournalen (1986), Vi ser på kunst (diverse), El Ixir (1990 nr. 1), Klassekampen, Dagens bok i P2 (1984) Bokbladet (1986). 
Kataloger bl.a. for  : Arne Bendik Sjur (1986), Carl Oscar Schelbred (1988), Guttorm Guttormsgaard (1988) og Hans Brosstad (1988), Iver Jåks (1993), Terje Moe (1995 og 1997), Wenche Øyen (1996), Ørnulf Opdahl (1995, 1996 og 1999), Håvard Vikhagen (1996 og 1997), Hagbart Solløs (1997), Partik Huse (1997/2001), Jørn Nilsen (1999), Kontring (Avgangsklassens utstilling, keramikk SHKS), 2000, Tore Hansen (2001). Tre tegnere, katalog Island – Norge. Reykjavik og
Tegnerforbundet (2001). Erwin Løffler, Galleri Steen 2002, Lars Elling Galleri Ismene 2002. Nils Aas Nils Aas verksted, Inderøya 2003, Ørnulf Opdahl Retrospektiv utstilling i Trønderlag kunstmuseum, 2003, Jørgen Moe Trønderlag kunstmuseum, 2003, Gunnar Aune Kunstnerforbundet 2003, Karen Disen 2005.
 
Annet:Om å se kunst sammen med barn. I Musikk og skole nr. 3 1992 s. 9 – 15. Kunstformidling – stebarn eller satsningsområde? i Kulturårboka 1994 (Georg Arnestad, red.) Oslo 1994 s. 96 – 106. 
Rolf Nesch – ytre og indre eksil. Introduksjon til Eva Wiik Min venn Rolf Nesch, Oslo 1994.  Kunstbøker for barn. I Bok og bibliotek, nr. 1995. Oversettelser bl.a. : R. Broby -Johansen Sort og rødt. 64 grafiske glimt. 1982 (fra dansk til norsk). Nordisk internett prosjekt: Nordens barn – nordisk lys (1997). Åse Enerstvedt (leder) og jeg var norsk museumsansvarlig. Turistbøker for Gudrun forlag: Edvard Munch, Gustav Vigeland, Skagen, Viking Art. Utgitt i London 2006.  

UTSTILLINGERhvor jeg har vært (med)kurator og/eller skrevet katalogen for utstillingen: 
1971  Amaldus Nielsen Friluftsmaleren For Oslo kommunes kunstsamlinger. Kunstnernes Hus, Oslo 28. juni – 8. august. Utstilling og katalog.  
 
 

1971  Nikolai Astrup – Fargegrafikk. Nasjonalgalleriet. Utstilling og katalog. 1972  Tre kunstnerskjebner. Hertervig, Josephson og Hill. Katalog og utstilling.         Vist i Nasjonalgalleriet, Bergen Billedgalleri og Stavanger Faste Galleri. 

1972  Lars Hertervig, Waldemarsudde, Stockholm. Utstilling og katalog. 
1973  Norsk skulptur. Norsk Billedhoggerforenings utstilling i Nordjyllands Kunstmuseum, Århus. Utstilling. 
1974  Norsk malerkunst fra 1800-årene. Nasjonalgalleriets vandreutstilling for         Riksgalleriet. Utstilling og katalog.  1975  Samling Halvdan Hafsten. Bergen Billedgalleri og Riksgalleriet. Katalog. 
1981  Lars Hertervig. Kunstnerforbundets jubileumsutstilling. Katalog. 
1983  Kulturen lever. Utstilling av samtidskunst for Norges Kunstnerråds utstillingsprojekt i Aker meks hall (på Aker brygge). Utstilling. 
1984  Lars Hertervig, Skissebok 1 og 2. Nasjonalgalleriet. Katalog og utstilling. 1985  Grafikk som utsmykning, Galleri F-15. Katalog. 
1987  Norskt: Romantiskt och expresjonistiskt. En utstilling i Norsk Forums regi for Göteborgs Konstmuseum. Utstilling og redaktør for katalog. 
1988  Karl Johans gate. En utstilling for Oslo kommune i Kulturhuset, Stockholm. Medansvarlig for utstillingen. 
1988  Guttorm Guttormsgaard i Nasjonalgalleriet. Medansvarlig for utstillingen i Kobberstikk og håndtegningsamlingens regi.   1988  Solveig Hisdal, Ingrid Egeberg og Elly Prestegård. Katalog for utstillingen. 
1992  Lars Hertervig i Baroniet Rosendahl. Medansvarlig for utstilling og katalog.   
1992 For Riksutstillinger, Museet for samtidskunst: Skolerettede vandreutstillinger: Øyets ABC, Ekspresjonistenes farger og i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer, Fotografi. Utstillinger og kataloger. 
1993 Elg i storm. En utstilling om kvalitet og smak. Norsk Forms åpningsutstilling 3/9 – 2/11. Jeg var faglig koordinator og ansvarlig for utstillingen (med kunst, arkitektur, design) og med i redaksjonen for katalogen. 1994 Karen Holtsmark. Oslo Kunstforening. En retrospektiv utstilling om en av våre fremste kvinnelige modernister. Utstilling og redaktør for katalogen. 
1994 Kvinneutstilling. Oslo rådhus. I forbindelse med Norges Blindeforbunds Regnbueaksjon. Faglig ansvarlig for kunst og kunsthåndverksdelen. 
1996 Stevnemøter. Norges romantiske tradisjon. Oslo kunstforenings 160-års utstilling med verk av kunstnere fra J. Flintoe, J.C. Dahl til B. S. Tufta og H. Vikhagen. Utstilling og katalog. 
1998 Tre kunstnere om farge. Josef Albers, Johs. Rian og Finn Faaborg. Nasjonalgalleriet. En utstilling i forbindelse med SHKSs internasjonale fargesymposium Colour between art and science. (Jeg var ansvarlig for Josef Albers delen).  1999  Innsyn – Raderklassen 100 år. SHKS (sammen med Guttorm Guttormsgaard og Dag Hofseth. Mønstringen besto av 500 arbeider av skolens lærere og elever de siste 100 år.) 2004 Bidrag på utstillingen: Mari Slaattelid: Solitær Lars Hertervig/Nasjonalgalleriet. Samtale 22/5.  2006  Fragmenter. Lars Hertervigs kunst på papir 1868 – 1902. Kurert utstilling (sammen med
Kari Greve) på Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst (2. febr. – 17. april)  Utstillingen er basert på vårt forskningsprosjekt og har vært vist i Rogaland kunstmuseum 2005-06 og i Bergen kunstmuseum under Festspillene 2006.
 
STIPEND  Amaldus Nielsens legat (1968), Fondet for svensk-norsk samarbeid (1974), Foreningen Norden (1989), Norsk faglitterær forfatterforening –  reisestipend og 12 md. prosjektstipend (1990), NFFFs reisestipend (1998 og 2005). Norsk faglitterær fortterforening 2-årig arbeidsstipend (2006-08). PRISER Pris for mest originale kokebok 1998, tildelt Lystens kokebok, på den 4. internasjonale kokebokmesse, Perigeux, Frankrike.  INNKJØPSKOMITEER 1978-80  Medlem av Oslo kommunes innkjøpskomite for samtidskunst.1982-83  Leder for Norsk Kulturråds innkjøpskomite.1992       Medlem (uten stemmerett) av innkjøpskomiteen for Museet for Samtidskunst. 
DIVERSE 1988-89  Medlem av juryen for Østlandsutstillingen.1988-94  Vararepresentant for de ansatte i Nasjonalgalleriets styre.1990-01   I Mediekulturs råd og programutvalg (Radio 103,9 og Oslo lokal TV). 1990-97  Medlem av styret i Kunst på arbeidsplassen.1992-95  Leder for Norsk råd for billedkunst. Fellesorganisasjon for kunstforeninger,                kunstliv, museer og kunstnerorganisasjoner i Norge.1994- 01  Selskabet for Oslo Byes Vel, styrerepresentant, visestyreleder fra 1997-2003.1994-95  Landsforeningen Forming i Skolen, Styremedlem i nettverket.1996       Jurymedlem for Fondet for utmykking av statens bygg i forb. med konkurranse om               utsmykking av Domus Bibliotheka, Juridisk hovedbibliotek, UiO.1996-      I Kunnskapskanalens råd og programutvalg (NRK2, Olso lokal TV) 1996       Jurymedlem i Norsk films internasjonale Kortfilmfestival i Grimstad.1996-01  Medlem av For-Arts styre, som fordeler midler til forskning på samtidskunst.     1999-02  Medlem av KHiOs styre. Valgt som faglig representant.            2000-02  Styreleder Selskabet for Oslo Byes Vel.2001        Jurymedlem Norske kunstkåndverkeres konkurranse «Trilleverk».2003-06   Juryleder  Fondet for utsmykking av offentlige byggs prosjekt Urbyggningen (Domus Academica) Universitetet i Oslo, med intern konkurranse og
Søren Ubisch som vinnende kunstner.
 
UNDERVISNINGSPRAKSIS Gjesteforeleser på Sommeruniversitetet W. B. Yeats i Sligo, Irland, 1994. Foredrag om maleren Jack B. Yeats art and the Northern Romantic Tradition. Institutt for kunsthistorie, UiO. Leder
hovedfagsseminar i kunstformidling på Nasjonalgalleriet høst 1995, vår 1996. Enkelte forelesninger på grunn- og mellomfagsnivå.
 Musikkhøyskolen i Oslo. Forelesninger i kunsthistorie, høstkurs 1995 – 1998, 2000 – 06. KHiO/SHKS. Forelesninger i kunsthistorie, grunnkurs 1996 – 2004. Tilsvarende for SKA, kunst- og kulturhistorie STHS, AHO og Høyskolen i Buskerud 1999-2003. Norges teaterhøyskole – forelesninger om komposisjon for Instruktørlinja 1997, 1998, 2002. 

Humanistisk akademi: Kunsten etter modernismen (med Ståle Finke) 2001, 2002. Annet: Forelesninger, kurs og konferanser:I forbindelse med arbeidet som leder av undervisningsavdelingen ved Nasjonalgalleriet, har den utadrettede virksomhet overfor publikum og skolen vært det vesentligste. Vårt kursopplegg for lærere, “Øyets ABSe”, var et tilbud over 1500 av landets lærere benyttet seg av.I 1993-96 holdt jeg en rekke kurs i kunstformidling (Øyets ABC og billedanalyse) for NKLF en rekke steder i landet, og tilsvarende kurs for Landsforeningen Forming i Skolen.I tillegg til den undervisning som har foregått i Nasjonalgalleriet, har jeg vært gjesteforeleser ved en rekke institusjoner bl.a. Statens Kunstakademi, Statens håndverks- og kunstindustrikole, Vestlandske Kunstakademi, Universitetet i Bergen, Statens lærerskole i forming på Notodden og i Oslo, Rogaland Distriktshøyskole, Nansenskolen, Arkitekthøyskolen, Westerdahls reklameskole og de fleste lærerhøyskoler i landet. Foredrag på Norske Kunsthåndverkeres årsmøte, Oslo 1995. Åpninger på utstillinger i Format 1995, 1997, 2000. Kurs for næringslivet: AFF kurs ved Museet for samtidskunst 1992, for AFF på Solstrand 1993, i Oslo 1994 og 1995.Konferanseleder  for Landsforeningen forming i skolen (om kunst & håndverk) 1996, 1997, 1998 (om L97), 1998 – 2000 (om Internett).Ledet KHiO/SHKS Internasjonale Fargekonferanse 1998.Foreleser (kunstnerisk illustrert barnebok, historie og genrediskusjon)på  Grafils fagkonferanse Ord og bilde, 2001.NK og Nordenfjeldske k.ind. museum: Fagkonferanse Keramikk og ny teknologi 2001.Fagseminar NMH: Kunst og retorikk: Modernismens retorikk 2002OICS 2003. KHiOs internasjonale keramikksymposion: forelesning og nettpublikasjon.  AUDIOVISUELL UTDANNELSE OG ERFARING  Som ansatt i i NRK 1974-77, gjennomgikk jeg flere kurs i film-, video- og reportasjeteknikk. Av de 70 program som jeg var med å lage kan nevnes: Impresjonisme-utstillingen på Høvikodden (video 1974)Nasjonalgalleriets utstilling “El Amarna-tiden” (film 1975)Politisk kunst i Norge (film 1975)Alberto Giacometti og Norge (film 1975)Ungdomsbiennalen i Paris (film 1975)Internasjonal kunsthandel (film 1975-76)Materialer og teknikker i norsk skulptur (film 1976)“Alle har rett til kunst”. Om nye veier i grafikken (film 1976)Johs Rian (film 1978)«Ekte kunst i fantasiland» AV-program om barns møte med kunst i Nasjonalgalleriet 1998. I 1986 ledet jeg Øyeblikket, en serie på ti programmer om aktuell kunst for NRK fjernsynet. Serier med kunstpresentasjoner på bl.a. på Frokost TV og Søndag med Sørebø (tilsammen over  80 presentasjoner 1990-99). Opptredener på TV2 bl.a. i God morgen Norge. For kulturavdelingen NRK radio P1, har jeg laget tre serier om kunst: Norsk kunst i mellomkrigsårene, 10 unge kunstnere og Kunst mot porno. Alle disse ble sendt  på 1980-tallet. I NRK P2 kunstpresentasjoner på Herfra til 1/2 10 1996-97. Dagens bok 22/3 1985, Kulturbeite 1998-2006. Personlig har jeg interessert meg for å være med å bygge opp en egen Kulturkanal på radioens FM nett, gjennom Mediekultur som Universitetet står bak. Her ligger også en mulighet for museene å nå lokalfjernsynsnettet og via sattelitt hele landet. Sendingene på FM 103,9 som jeg har vært med på i 1990, var som prøvesendinger å regne. Fra 1995 har jeg sittet i rådet og programrådet for Kunnskapskanalen som UiO driver sammen med bl.a. Høyskolen i Oslo, Kunsthøyskolen i Oslo og Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Riksutstillinger. Medvirkende i en rekke kunstinnslag i NRK P2, NRK – TV: Store studio, 30/1 2006. Medvirkende i BBC program om E. Munch: The Scream. Sendt diverse ganger og i mange kanaler 2004-06.  AV – MultimediaEn del av arbeidet i Nasjonalgalleriet har bestått i å lage audio-visuelle programmer i tilknytning til mueets spesialutstillinger. De multivisjonsproduksjoner som jeg har laget og lest inn bl.a. kan nevnes program til utstillingene; Dahls Dresden, Francisco Goya 1995, Harriet Backer  1995, Norsk kunst fra nasjonalromantikken til Edvard Munch 1996 og Nasjonalgalleriet og barn – et skolebesøk i museet: «Ekte kunst i fantasiland» 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reklamer

%d bloggere like this: